Magazin

Elhúzódhat a Volánbusz 72 darabos csuklós tendere

Nem nyugszik bele az Otokar, hogy kikosarazták a Volánbusz júniusban zárult, 65+7 darab elővárosi (M3/II osztályú) csuklós autóbusz beszerzésére vonatkozó tenderén. A formai okok miatt kizárt török buszgyártó vitarendezési kérelmet nyújtott be, amely ugyan első nekifutásra lepattant az ajánlatkérőről, ám így is elképzelhető, hogy még nem teljesen lefutott a meccs.

Mint ismert, az országos busztársaság tavaly meghirdetett, 65+7 darab elővárosi (M3/II osztályú) „volánsárga” csuklós autóbusz beszerzésére irányuló pályázata az év elején eredménytelenül zárult, mivel az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó EvoBus Hungária Kft. 7 032 480 000 forintos ajánlata – amely nem tartalmazta az opciós mennyiséget – meghaladta a beszerzés költségvetését. A Volánbusz Zrt. az eljárást megnövelt költségvetéssel májusban ismételten megindította. Információink szerint ezúttal közel 7,3 milliárd forintot szán a vállalat az elővárosi csuklós autóbuszok beszerzésére. Az ajánlatokat 2020. június 19-ig lehetett benyújtani, a közbeszerzés azóta bírálati szakaszban tart, hasonlóan a Volán Buszpark 120 darabos (+ opcióban további 12 darab), szintén sárga színben szállítandó elővárosi csuklós buszokra kiírt tenderéhez.

Az EvoBus GmbH magyarországi vezérképviselete a Mercedes-Benz Citaro G háromajtós változatával indult az előző, eredménytelenül végződő elővárosi csuklós tenderen (Fotó: Daimler Buses)

A Volánbuszhoz a napokban előzetes vitarendezési kérelem érkezett az Otokar Otomotiv jogi képviselőjétől a fentebb említett 65+7 darab elővárosi csuklós autóbuszra vonatkozó eljárásban, mivel az ajánlatkérő, a Volánbusz Zrt. korábban érvénytelennek nyilvánította a török buszgyártó ajánlatát.

Kulturált vita

Az előzetes vitarendezés biztosítja annak lehetőségét, hogy a felek még a Közbeszerzési Döntőbizottság igénybevétele nélkül rendezhessék a közbeszerzési eljárással kapcsolatban keletkezett sérelmeiket. Ha az érdekelt gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárás során úgy érzi, hogy az ajánlatkérő jogsértően járt el vele szemben, akkor úgynevezett előzetes vitarendezést kezdeményezhet, ezzel problémáját gyorsan jelezheti az ajánlatkérőnek, aki ilyenkor köteles nagy körültekintéssel megvizsgálni az esetet.

A Volánbusz indoklása szerint az Otokar Otomotiv nem a meghatározottak szerint rendezte az eljárás vonatkozásában az ajánlati biztosítékot. Az eljárásban való részvétel feltétele nettó 30 millió forint ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása volt, amit az Otokar meg is tett az előírt mértékben és határidőre, de nem a vonatkozó jogszabályok és a közbeszerzési gyakorlat szerint. Elektronikus közbeszerzés esetén ugyanis a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát, kezességvállalást, vagy a biztosítási kötelezvényt teljes bizonyító erejű elektronikus magánokirat formájában kell az EKR-be, illetve az alkalmazott más informatikai rendszerbe feltölteni, amit az Otokar Otomotiv ugyan megtett, viszont az elektronikus okiratról hiányzik az aláírónak a minősített, fokozott biztonságú elektronikus aláírása vagy bélyegzője.

Az előző eljárásban az EvoBus mellett az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. is tett ajánlatot, amelyet akkor érvénytelennek nyilvánítottak, mivel ők sem megfelelően rendezték az ajánlati biztosítékot – idén minden bizonnyal a törekedtek a megfelelő és precíz ajánlat összeállítására (Fotó: MAN SE)

Az ajánlati biztosíték egy olyan pénzösszeg, amit az ajánlatkérő részére az ajánlattevő tesz elérhetővé, ezzel biztosítva az általa tett ajánlat megtartását. Az ajánlati biztosíték megfizetése történhet átutalással ajánlatkérő számlájára, vagy lehet bankgarancia formájában biztosítani. Utóbbi a bank kötelezettségvállalása, amely alapján a bankgaranciában meghatározott feltételek szerint fizetést teljesít.

A török gyártó álláspontja szerint ez viszont formai követelmény, amely kétségtelenül szükséges az ajánlat érvényességéhez, azonban a hiánypótlás jogintézményének hatálya alá tartozik, és ezen formai követelmény hiányára hivatkozva nem lehet érvényteleníteni az ajánlatukat, helyette az ajánlatkérőnek hiánypótlási felhívást kellett volna kibocsátania, mivel érvénytelenség csak akkor állapítható meg az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban, ha azt az előírt határidőre nem, vagy kisebb összegben bocsátották rendelkezésre. Amennyiben az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása hiányzik az ajánlatból, vagy az igazolás egyébként hiányos, hiánypótlás elrendelésének van helye. Véleményük szerint ezért az ajánlatkérő jogsértő módon járt el. Vitarendezési kérelmükben kérték ajánlatuk érvénytelenné nyilvánításának a visszavonását és a hiánypótlási felhívás kibocsátását társaságuk részére. Továbbá megjegyzik, amennyiben az ajánlatkérő nem tartja megalapozottnak a társaság vitarendezési kérelmét, hajlandóak jogorvoslatot kezdeményezni.

Az ajánlatkérő a vitarendezési kérelem megválaszolásában ismételten felhívta a kérelmező, tehát az Otokar Otomotiv figyelmét arra, hogy a garanciavállalói nyilatkozat nem felelt meg a közbeszerzésben foglalt követelményeknek, mivel az nem került elektronikus úton aláírásra, ezáltal az általa benyújtott biztosíték nem minősül rendelkezésre bocsátásnak. Külön kiemeli, hogy a közbeszerzési dokumentumban kifejezetten előírásra került, hogy a garanciavállalói nyilatkozatnak elektronikus okiratként kell megfelelnie a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az Otokar az ajánlati biztosítékot hitelintézet által kiállított garanciavállalói nyilatkozat formájában biztosította is, viszont azon nem jelent meg a garanciavállaló, azaz a hitelintézet elektronikus aláírása, sem bélyegzője. Az elektronikus aláírás és bélyegző teszi az okiratot teljes bizonyító erejű magánokirattá, és ezek adják meg annak bizonyító erejű jellegét.

Az Otokar jelöltje a Kent C modell csuklós kiadása lenne (Fotó: Otokar Otomotiv)

Az ajánlatkérő nem vitatja, hogy az Otokar rendelkezik a garanciavállalói nyilatkozat eredeti papír alapú példányával, amely augusztus 31-ig érvényesíthető a nyilatkozat eredeti példányának a hitelintézet részére való eljuttatásával. Azonban a másolati példány nem rendelkezik a közbeszerzési dokumentumok előírásainak megfelelően az elektronikus aláírással, így az nem minősül elektronikus okiratnak. Az ajánlatkérő kiemeli, hogy kizárólag a bankgarancia eredeti példányának birtokában tud meggyőződni arról, hogy az rendelkezésre bocsátásra került, folyamatosan rendelkezésre áll, és annak az ajánlati biztosíték iránti igényét érvényesíteni tudja. Az Otokar által benyújtott bankgarancia csupán másolati példány volt, melynek alapján igény/követelés nem nyújtható be a hitelintézet felé, így bankgarancia vonatkozásában megállapítható, hogy az nem áll az ajánlatkérő rendelkezésére. Kiemelik, hogy az eljárásban valamennyi ajánlattevőre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, melyek magukba foglalják az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának előírásait. Az ajánlatkérő eljárása abban az esetben járna az egyenlő bánásmód megsértésével, ha az általa tett előírás valamely más külföldi, az eljárásban részt vevő ajánlattevőn nem kérné ugyanúgy számon. Az Otokar Otomotiv az ajánlatkérő szerint nem a közbeszerzési dokumentumok és jogszabályok szerint előírt módon nyújtotta be a garanciavállalói nyilatkozatát, ami nem csupán formai hiányosság, mivel a megfelelően benyújtott bankgarancia testesíti meg az ajánlati biztosítékot, így lényegében az ajánlati biztosíték hiányáról lehet beszélni, ezért az ajánlatkérő elutasította az Otokar Otomotiv vitarendezési kérelmét.

A felek között tehát jól láthatóan jelenleg egy parttalan vita alakult ki, mely a közbeszerzés mihamarabbi eredményhirdetésének sem kedvez. A várható elhúzódást jól mutatja az a tényállás is, hogy bár az ajánlatok felbontása már 2020. június 19-én megtörtént, továbbra sincs eredményhirdetés. Sőt, olyannyira nincs, hogy az ajánlatkérő Volánbusz Közlekedési Zrt. a pályázóktól ajánlatuk és ajánlati biztosítékuk meghosszabbítását kérte 2020. október 19-ig. Úgy tudjuk, hogy a Volán Buszpark 120 darab (+ opcióban további 12 darab) csuklós autóbusz beszerzésére irányuló eljárása esetében is – ahol szintén június 19-én történt az ajánlatok felbontása – ugyanerre kérte az ajánlattevő a pályázókat. Tudni illik ugyanis, hogy a közbeszerzési felhívás eredetileg mindkét esetben a felbontástól számított 2 hónapig kötelezte az ajánlattevőket ajánlatuk fenntartására, melyek így a hosszabbítás igénylése nélkül már érvényüket vesztették volna. Így viszont nem marad más hátra, mint hogy izgalommal figyeljük a további eseményeket és bízunk abban, hogy a vitarendezési ügyek hamar és sikeresen lezajlanak.

Címlapkép: Otokar Otomotiv

Címkék