Hitelből és állami segítséggel rendezné 3,1 milliárd forintos Volán-tartozását Szolnok

Rendeződni látszik Szolnok és a Volánbusz perfelvételig jutott elszámolási vitája, a város ugyanis részben kormányzati segítséggel, részben pedig hitelfelvétel útján kívánja kifizetni a 2017-2023 időszakra vonatkozóan felhalmozott tartozását. Erről Szolnok legutóbbi, szeptember 28-i közgyűlésén született döntés.

Szolnok 2017 óta összesen 1,8 milliárd forintnyi adósságállományt halmozott fel a Volánbusz felé, ami az idei év végére további 1,33 milliárd forinttal fog gyarapodni. A Volánbusz bevétellel nem fedezett költségeit ellentételező elmaradást maga a szolnoki önkormányzat is elismeri, s annak ellenére, hogy a város fizetési megállapodásban vállalta, hogy rendezi tartozását, továbbra sem tudott fizetni, ugyanis ezt az önkormányzati alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül nem tudná megtenni. Mivel Szolnok a Volánbusz többszöri felszólításának ellenére sem rendezte a már lejárt tartozásait, ezért a társaság, hogy érvényt szerezzen követelésének, még májusban perfelvételre alkalmas keresetlevelet nyújtott be a Szolnoki Törvényszéken. A Volánbusz álláspontja szerint ugyanis tarthatatlanná vált az a helyzet, hogy a társaságnak évek óta saját forrásainak terhére kell finanszíroznia Szolnok helyi közösségi közlekedését.  A Volánbusznak a 2017-2020 időszakra vonatkozóan közel 715 millió forint tőketartozás és kamata, a 2022-es szolgáltatási év után pedig 819,4 millió forint tőketartozás és kamata peresített követelése áll fenn.

Az év végéig 3,2 milliárd forintra duzzadó adósság rendezéséhez a város a kormánytól kért segítséget. Az előterjesztés szerint az állam a helyzet kezelésére első körben egy 820 millió forint összegű, vissza nem térítendő rendkívüli támogatást nyújt a városnak, továbbá előzetesen hozzájárult egy 1,5 milliárd forintos működési hitelfelvételhez is. A 2023. évre várható ellentételezési összeg fennmaradó részét, mintegy 1,1 milliárd forintot pedig 2024-ben, szintén működési hitelfelvétel útján rendeznék. Szolnok emellett kezdeményezte a kormánynál, az egyébként önkormányzati alapfeladatnak számító közszolgáltatás állami kézbe történő átvételét is, de erre a megkeresésre a kormányzat részéről elutasító válasz érkezett.

A közgyűlésen döntés született arról is, hogy november 1-től új menetrend- és viteldíjrendszer kerül bevezetésre, melyek alapján évi 100 millió forinttal csökken az önkormányzat fizetési kötelezettsége. A menetrend felülvizsgálatát követően egy olyan koncepció került kidolgozásra, melynek köszönhetően az eddigi átlagos évi 2,4 millió kilométernyi futásteljesítmény 100 ezer kilométerrel csökken, a viteldíjak pedig – az összvonalas tanulóbérleteket leszámítva – közel 25%-kal nőnek.

Címlapkép: Garamvölgyi Gergő

Címkék