Magazin

Nyereséggel zárta a 2020-as évet a Volánbusz

A Volánbusz gazdálkodását alapjaiban borította fel a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet, de a nehézségek, a védekezésre fordított többletkiadások és a tetemes bevételkiesés ellenére a társaság mégis nyereséggel tudta zárni a 2020-as évet. A vállalat stabil likviditási helyzetének fenntartásához természetesen elengedhetetlen volt a kormányzati beavatkozás és többlet költségvetési források bevonása, hiszen a több, mint 40%-os, tízmilliárdos nagyságrendű bevételkiesés olyan mértékű költségtérítési igénynövekedést okozott az állami társaságnál, melynek kompenzálása nélkül a vállalat napi működése került volna veszélybe.

A Volánbusz 2020. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegéből kiderül, hogy a közlekedési cég mérlegfőösszege mintegy 165 milliárd forint, eszköz- és forrásállománya pedig 23,2 milliárd forinttal csökkent a 2019-es bázishoz képest. Az értékesítés nettó árbevétele megközelítette a 84 milliárd forintot, ez 173%-os növekedés az előző évi, 48,6 milliárdos árbevételhez képest. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy a 2020-as eredménykimutatás fő tételeinek a bázissal, vagyis a 2019-es évvel való összehasonlítását korlátozza az tény, hogy a közlekedési központok beolvadása miatt a jogelődöktől átvett tevékenységekhez kapcsolódó eredménytételeket utóbbi csak részben, a 2019. október 1-én végbement integrációt követő időszakra vonatkozóan tartalmazta. Ez azt jelenti, hogy a 2019-es eredménykimutatások a 2019. szeptember 30-ig csak regionális közlekedési vállalatként működő, majd október 1-től országos lefedettséggel szolgáltató Volánbusz eredményeit veszi alapul, a beolvadt regionális közlekedési központokét nem. Az állami óriásvállalat tavalyi árbevételét emiatt célszerűbb inkább a hét közlekedési központ utolsó, teljes lezárt üzleti évében kimutatott eredményével összehasonlítani. Ha a közlekedési vállalatok integráció előtti nettó értékesítési árbevételét nézzük, akkor azt látjuk, hogy az „országos” Volánbusz bevételének mintegy 40-45%-át veszíthette el tavaly. Ez forintosítva elérheti a 65-70 milliárd forintot is, ami mellett eltörpül a 2020-ban járványügyi védekezésre fordított összesen 1,8 milliárd forintos többletkiadás.

Alapesetben a normál működés körülményei között az utasoktól származó bevételek, a kedvezményes utazások utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás és a megrendelők által nyújtott költségtérítés együttesen fedezi a társaság költségeit. A veszélyhelyzet tavaly alapjaiban borította fel ezt a kényes egyensúlyi helyzetet. Az utasoktól származó bevétel és a kedvezményes utazások után igényelhető árkiegészítés drámaian visszaesett a kijárási korlátozások idején. Az első hullámban a belföldi autóbuszos utasforgalom csaknem 80%-kal csökkent, majd a novemberben bevezetett újabb korlátozó intézkedések miatt a nyár végére 15%-ra „visszahozott” kiesés 2020 végére újra közel 45%-ra emelkedett. A kieső bevételeket az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM) közel 134 milliárd forinttal kompenzálta. A márciusban aláírt, a tárgyévre vonatkozó költségtérítési záradék szerint a közszolgáltatás ellenértékét az ITM rendszeresen, egyenletes ütemben folyósította a társaság részére, ebből 121,2 milliárd forintot ítélt meg a helyközi, 3,7 milliárdot a helyi, 5,4 milliárdot pedig az agglomerációs szolgáltatások finanszírozására. Az önkormányzatoktól 2020-ban 14,2 milliárd forint költségtérítés folyt be a társaság kasszájába.  A Volánbusz a 2020-as évet így 5,1 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel zárta, ami 391%-os, mintegy 4,1 milliárd forint értékű növekedést jelent a bázis évhez képest. A több, mint 5 milliárdos profit lekötött tartalékba került. A Volánbuszból az állam a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal sem vett ki osztalékot.

A személyi jellegű ráfordítások 153%-al, 46,7 milliárdról 118,5 milliárd forintra nőttek. A személyi jellegű egyéb kifizetések jelentősebb tételei közé tartoztak a választható béren kívüli juttatások és az önkéntes pénztárakba befizetett munkáltatói hozzájárulások (4,8 milliárd forint), valamint az üzemanyag-megtakarítás címen elszámolt díjazások (4,1 milliárd forint).

A forrásokon belüli kötelezettségek értéke 33,8 milliárd forint volt, ami 24,9 milliárd forinttal kevesebb a bázis időszakénál. A hosszú lejáratú kötelezettségek 12,4 milliárd forintról tavaly év végére 769 millió forintra csökkentek, ezt az összeget jórészt a hatvani buszpályaudvarhoz kapcsolódó kötelezettség eredményezi. A rövid lejáratú kötelezettségek fordulónapi állománya 33 milliárd forint.

Fotók: Volánbusz Zrt.

Címkék