Magazin

Volán sztrájk: elsőfokon jogszerűnek ítélte a bíróság a tervezett sztrájkot

2023. december 10-11. napjára két napos sztrájkot szervez a Volánbusznál működő második legnagyobb szakszervezet, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ). A SZAKSZ azért döntött a kétnapos sztrájk mellett, mert a Volánbusz nem adott bérfejlesztési ajánlatot a jövő évre vonatkozó bérkövetelésükre, amely 25%-os keresetfejlesztést szorgalmaz a 2024-es évre vonatkozóan.

Az érdekképviselet állítása szerint bértárgyalások terén a mai napig nincs előrelépés, így a SZAKSZ a sztrájk előtti egyeztetésekbe kezdett az elégséges szolgáltatás mértékével kapcsolatban, amiben sikerült is megállapodnia a Volánbusszal. Kiemelve a munkabeszüntetés második napját, 2023. december 11-én összesen 19 830 járat nem fog közlekedni a sztrájk miatt. A menetrend szerint közlekedő és a kapcsolódó járatokról a Volánbusz a szakszervezetet december 5-én tájékoztatni fogja.

Vitatja a munkabeszüntetés jogszerűségét a Volánbusz

A Volánbusz nemperes eljárás keretében vitatja a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet által december 10-11-ére tervezett sztrájk jogszerűségét. A társaság a sztrájk jogellenességének megállapítása érdekében 2023. november 29-én kérelmet nyújtott be az illetékes bíróságon. A Volánbusz álláspontja szerint ugyanis jogellenes a munkabeszüntetés, ha az a kollektív szerződésben rögzített megállapodás megváltoztatására irányul a kollektív szerződés hatályának ideje alatt.

A Volánbusz a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet által december 10-ére és 11-ére tervezett két napos munkabeszüntetés kihirdetése kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy a társaságnál az idei évre vonatkozóan érvényes bérmegállapodás van hatályban, amelyet a társaság vezetése maradéktalanul betartott. A 2024. évi bértárgyalások pedig már folyamatban vannak, és felelős munkáltatóként a Volánbusznak szándékában és érdekében áll megállapodást kötni a jövő évi bérfejlesztésről. A munkáltató elkötelezett abban, hogy mielőbb, de legkésőbb 2024. január 20-ig lezárja a jövő évi bértárgyalásokat, és megkösse a bérmegállapodást az arra jogosult érdekvédelmi szervezetekkel.

A sztrájk a kollektív érdekviták feloldásának legvégső eszköze, így azt a Volánbusz a bértárgyalás jelenlegi folyamatában nemcsak indokolatlannak, idő előttinek és aránytalannak, hanem jogellenes lépésnek is tartja.

Elsőfokon nyert a szakszervezet

„Elsőfokon jogszerűnek ítélte meg a bíróság a Volánbusznál szervezett munkabeszüntetést!” címmel juttatta el szerkesztőségünknek a SZAKSZ közleményét, melyet változtatás nélkül közlünk:

A Fővárosi Törvényszék a dr. Peti Éva és dr. Szabó Imre Szilárd ügyvédek által képviselt Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezetnek adott igazat a sztrájk jogszerűségének megállapítása iránt indult nemperes eljárásban, amelyben a Volánbusz Zrt. kérelme elutasításra került. Noha a végzés nem jogerős, álláspontunk szerint – immár jogi szempontból is – biztonságosan megkezdhető a 2023. december 10-11. napjára bejelentett munkabeszüntetés, így az a szükséges „még elégséges szolgáltatás” biztosítása mellett megtartásra kerülhet. A munkáltató legkésőbb két nappal a sztrájk megkezdése előtt tájékoztatja az utazóközönséget a várható menetrendről.

A Törvényszék rögzítette, hogy alaptalanul hivatkozott a kérelmező arra, hogy a 2023. december 10-11. napjára bejelentett sztrájk követelése egyúttal kollektív szerződésben rögzített megállapodás megváltoztatására is irányul. Minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a két feltétel közül az egyik, azaz, hogy a kollektív szerződésben rögzített megállapodást kívánná a kérelmezett megváltoztatni, nem áll fenn. Tény ugyanis, hogy a bérmegállapodás időbeli hatálya 2023. december 31. napja, ahogyan az is, hogy a sztrájkkövetelés a 2024. évre vonatkozik.

A bíróság megítélése szerint a jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartó sztrájkfelhívás és tervezett sztrájk bejelentése, amelyről alakilag és tartalmilag megfelelően tájékoztatták a kérelmező munkáltatót – törvényben meghatározott jogellenesség tényállási elemeinek hiányában – önmagában nem minősül az együttműködési kötelezettség megsértésének. Ugyanezen indokok alapján, többlet tényállási elem hiányában nem minősül kérelmezett eljárása sztrájkjoggal való visszaélésnek sem. Rögzítette a törvényszék azt is, hogy a sztrájkfelhívás semmiképpen sem tekinthető időelőttinek. A sztrájk jogszerűségét ugyanis nem érinti az, hogy a felek általában az év mely időszakában kötnek bérmegállapodást. Helytelenül hivatkozott továbbá kérelmező arra, hogy jelen időpontban a sztrájkjog gyakorlása nem szolgálja a munkavállalók gazdasági érdekeit, figyelemmel arra, hogy a munkavállalók alapjoga a sztrájkjog, a törvényi rendelkezések maradéktalan betartása mellett az nem korlátozható.

A bíróság határozata után egyértelművé vált, hogy a SZAKSZ a 2023. december 10-11. napjára meghirdetett, két napos munkabeszüntetését, az elégséges szolgáltatás betartásával, a Volánbusznál megtartja!

Jogorvoslattal él a Volánbusz

Az érdekképviselet az elsőfokú ítélettel az első csatát mondhatni megnyerte, azonban a Volánbusz a döntést nem hagyná annyiban, ugyanis a döntést követően közleményben jelezte, hogy az elsőfokú bíróság döntése nem jogerős és az ügyben jogorvoslattal kíván élni. A társaság erről szóló közleményét változtatás nélkül közöljük:

Nem jogerős a döntés, amellyel az elsőfokú bíróság elutasította a Volánbusz kérelmét a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet által még az idei évre – 2023. december 10-11. napjára – meghirdetett, kétnapos sztrájk jogellenessége ügyében. Társaságunk a végzés ellen jogorvoslattal él.

A vita nem a sztrájk lehetőségéről, hanem annak időzítéséről szól.

Társaságunk álláspontja szerint az idei évben sztrájkra már sem ok, sem jogszerű lehetőség nincs, hiszen a 2023-as évre érvényes bérmegállapodás van hatályban, amit a Volánbusz vezetése maradéktalanul betartott.

Felelős munkáltatóként társaságunknak szándékában és érdekében áll megállapodást kötni a jövő évi bérfejlesztésről. A Volánbusz számára a legnagyobb értéket munkatársai jelentik, ezért megbecsüli munkavállalóit és törekszik dolgozói megtartására, megelégedésének növelésére.

A munkáltató ezért elkötelezett abban, hogy mielőbb, de legkésőbb 2024. január 20-ig megkösse a jövő évi bérmegállapodást az arra jogosult érdekvédelmi szervezetekkel.

Mindezzel együtt egy esetleges sztrájk esetén társaságunk annak zavartalan és nyugodt lefolyásában érdekelt, ezért haladéktalanul megkezdjük az arra történő felkészülést. A még elégséges szolgáltatásnak megfelelő menetrendet a személyszállítási törvényben előírt határidőn belül, két nappal a sztrájk megkezdése előtt nyilvánosságra hozzuk.

Címlapkép: MTI

Címkék