Magazin

November 22-től Lázár János gyakorolja az állami közlekedési cégek feletti tulajdonosi jogokat

Az új kormányzati struktúra felállítása, s a korábbi tulajdonosi joggyakorló, Palkovics László technológiai és ipari tárcájának jogutód nélküli megszűnése nyomán fél éven belül immár harmadjára változik meg az állami közlekedési cégek felügyeleti szervének személye. Ezúttal, mint az várható volt, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter november 21-i döntése értelmében november 22-i hatállyal Lázár János építési és beruházási miniszterhez vándorolnak át a Magyar Államvasutak Zrt. és annak leányvállalatai (MÁV-Start Zrt., MÁV-HÉV Zrt., Volánbusz Zrt.), a Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. és a MAHART Magyar Hajózási Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek.

A Lázár János vezette szaktárcához 2022. december 1-i hatállyal kerül át a megszűnő Technológiai és Ipari Minisztérium portfoliójába tartozó közlekedési szakterület, s ezzel egyidejűleg a kibővített feladat- és hatáskörrel új elnevezést is kap a minisztérium, ettől az időponttól kezdődően Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) néven folytatja tovább a munkát.

Nagy Márton november 21-i döntése értelmében a Tecnológiai és Ipari Mimisztériumnál látott felállás szerint Lázár János irányítása alatt is egy kézben fog összpontosulni a tulajdonosi és a szakmai irányítás, azaz ugyanaz lesz a helyközi közszolgáltatási feladatokat megrendelő személye és az állami közlekedési cégek felügyeleti szerve.

Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a sorsa a Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár által megálmodott és a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. alapjain létrehozni kívánt országos hatáskörű közlekedésszervezőnek – amelynek átalakításával a tervek szerint olyan feladatkörök kerültek volna elvonásra a helyközi közlekedési közszolgáltatóktól, mint a közlekedésszervezés, a forgalomirányítás, az értékesítési rendszer működtetése, utastájékoztatás vagy éppen a jegy- és bérletértékesítés –, ugyanis  a vasúti menetrend szempontjából kulcsszerepet játszó cég tulajdnosi jogai (egyelőre) nem kerültek át a megszűnő Technológiai és Ipari Minisztérium joggyakorlása alól az építési és beruházási miniszterhez.

Az Építési és Beruházási Minisztérium portfóliója december 1-től az alábbi területekre vonatkozó feladat- és hatáskörökkel bővül:

 • a közlekedés védelmére és biztonságára,
 • a közúti, a légi, a vasúti és a vízi közlekedésre,
 • a gyorsforgalmi utakra és az utakkal kapcsolatos szabályokra, a kombinált árufuvarozásra, a közlekedésiszolgáltatásokra, a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására, a veszélyes áruk szállítására,
 • a gépjárművezető-képzésre,
 • a közlekedési szakemberek képzésére, vizsgáztatására és utánképzésére,
 • a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejére, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekre,
 • a közlekedési ágazatba tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítására, kijelölésére és védelmére vonatkozó jogszabályokra
 • a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztésére, irányítására, szervezésére, összehangolására
 • a vasúti létesítmények fejlesztésére, a vasúti fejlesztések nyomvonalainak és általános fejlesztési követelményeinek meghatározására,
 • a helyközi közösségi közlekedésre,
 • a vasúti pályahálózat fenntartására,
 • Magyarország logisztikai rendszereinek fejlesztésére,
 • a műszaki és közlekedési örökség megőrzésére és bemutatására.

Címlapkép: Volánbusz Zrt.

Címkék